Uppstartsprotokoll 2014-03-20

Uppstartsmöte Piratpartiet Luleå Pizzeria Porsön den 20:e mars, 2014. 1 Fredrik Holmbom förklarade mötet öppnat. 2 Röstlängden faställdes till: Fredrik Holmbom, Andreas Olofsson, Bernt Granbacke, Claes Larsson, Nathalie Ylitalo, David Fägnell. Tim Aspenfjäll fr.o.m. punkt 8. 3 Mötet godkände dagordningen 4 Mötet antog gällande stadgar för kommunföreningar för Piratpartiet. Föreningens namn är Piratpartiet Luleå. 5 Val av styrelse a) Mötet valde David Fägnell som ordförande. b) Mötet valde Andreas Olofsson som sekreterare. c) Mötet valde Nathalie Ylitalo som kassör. d) Mötet fastställde antal ledamöter till… Läs mer