Uppstartsprotokoll 2014-03-20

Uppstartsmöte Piratpartiet Luleå

Pizzeria Porsön den 20:e mars, 2014.
1 Fredrik Holmbom förklarade mötet öppnat.

2 Röstlängden faställdes till: Fredrik Holmbom, Andreas Olofsson, Bernt Granbacke, Claes
Larsson, Nathalie Ylitalo, David Fägnell. Tim Aspenfjäll fr.o.m. punkt 8.

3 Mötet godkände dagordningen

4 Mötet antog gällande stadgar för kommunföreningar för Piratpartiet. Föreningens namn är
Piratpartiet Luleå.

5 Val av styrelse
a) Mötet valde David Fägnell som ordförande.
b) Mötet valde Andreas Olofsson som sekreterare.
c) Mötet valde Nathalie Ylitalo som kassör.
d) Mötet fastställde antal ledamöter till 4.
e) Mötet valde Fredrik Holmbom, Bernt Granbacke, Claes Larsson och Tim Aspenfjäll till
ledamöter.

6 Mötet valde Jerry Hjort som revisor och Tommy Åsen som revisorersättare.

7 Val av valberedning
Mötet valde att uppdra åt styrelsen att agera valberedning.
Mötet ajournerades för diskussion av valsedlar samt valprogram.

8 Övriga frågor
Mötet valde att anta Piratpartiets generella kommunprogram.

Mötet valde att ställa upp i kommunval i Luleå Kommun med följande kandidater:

1: Nathalie Ylitalo, 29 år, ordningsvakt, Bergnäset
2: Bernt Granbacke, 46 år, processledare, Centrala Luleå
3: Fredrik Holmbom, 43 år, IT-ansvarig, Örarna
4: Mattias Hansson, 36 år, Industriarbetare, Hertsön
5: Joakim Årbro, 33 år, IT-ansvarig ,Bergviken
6: Andreas Olofsson, 18 år, studerande, Hertsön
7: Tim Aspenfjäll, 19 år, flippar flottpuckar, Mjölkudden
8: Daniel Standar, 32 år, företagare, Hertsön

9 Mötets avslutades.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>